"Dziękuję", to wdzięczność

Życzliwość jest wszystkim

 

Otwarte społeczeństwo, to życzliwe społeczeństwo. Głosi jedno z haseł, które stało się podstawą do myślenia o stworzeniu kampanii społecznej, opartej na prostym (często zapominanym) temacie - bycia życzliwym. Współpraca nawiązana ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach zaowocowała nie tylko powstaniem plakatów, ale również była chęcią dalszego niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, które tej pomocy stale potrzebują.

 

Kampania "Życzliwość jest wszystkim" to pokazanie, że kategoria życzliwości, tak naprawdę oznacza: "Życzliwość to MY" - więc "JA" i "TY". Natomiast plakaty są głosem osób, które o życzliwości pragną mówić i przekazywać ją dalej. Pamiętajmy, że każdy z nas ma w sobie pokłady dobroci i pozytywnej energii i... życzliwości.

 

 

Dlaczego kampania?

 

Nie każdy jest świadomy, że osoby niepełnosprawne przebywały na kwarantannie społecznej na długo przed
restrykcjami związanymi z obecną sytuacją na świecie. Niepełnosprawność intelektualna powoduje brak świadomości sytuacji, utrudnione systemy komunikacji. Odizolowanie społeczne tych osób sprawia, iż jest to grupa szczególnie narażona na wykluczenie i marginalizację w społeczeństwie, które szybko zmienia swoje przyzwyczajenie i postępuje za rozwojem technologicznym.

 

Sytuację potęgują stereotypy oraz funkcjonujące w świadomości społecznej przeświadczenie, iż niepełnosprawność wyklucza z "normalnego" funkcjonowania. Niska świadomość społeczna nt. problemów z jakimi zmagają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami skutkuje brakiem zrozumienia i empatii. Życzliwość tutaj to także wykazanie zrozumienia dla tych osób. Pamiętanie o tym, że mimo różnic - wszyscy jesteśmy ludźmi - tak samo pragniemy akceptacji, okazania zainteresowania, pomocy oraz pozytywnych i ciepłych słów. Stąd konieczność, ciągłego informowania i edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

 

 

 

Czym jest życzliwość?

 

Życzliwość jest katalizatorem w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi szczególnie niepełnosprawnemu. Żadne
przepisy i z góry narzucone regulacje nie będą miały racji bytu, jeśli ogólnie nie będziemy odnosić się do siebie
z życzliwością i poszanowaniem. Odnosi się to również do dostępności (o której tak wiele mówi się w ostatnim czasie).

 

Należy zwrócić uwagę społeczeństwa nie tylko na potrzebę poszanowania siebie wzajemnie, ale i na wspieranie tych
którzy są słabsi od nas i w szczególny sposób zasługują na empatię czy po prostu wyciągniętą pomocną dłoń.

 

 

 

"Dziękuję" jako jednej z głosów kampanii

 

Dziękuję to nie tylko wdzięczność. To także trudne, ale i ważne słowo, które sprawia, że stajemy się lepsi. Pomaga nam ono na otwarcie się na innych ludzi, akceptowanie tego co sprawia nam trudność oraz zmienia nasze podejście do otaczającego nas świata.

 

"Dziękuję" to nie handel. Traktujmy to słowo z rozwagą, ale nie unikajmy go - zauważmy w nim najlepszy prezent, jakim możemy obdarować inną osobę. Zatem, dziękując mówmy za co dziękujmy, dziękujmy przy świadkach, dziękujmy za drobne i małe gesty, dziękujmy w komunikacji, sklepie czy u fryzjera. Dziękujmy również samym sobie, jeżeli zechcemy chociaż tym jednym słowem zmienić coś wokół nas.

 

 

Kampania społeczna realizowana w ramach projektu Życzliwość to MY mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w oparciu o budowę pozytywnych relacji międzyludzkich finansowanego ze środków PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

 

20 listopada 2020