Kiedy moczenie nocne u dzieci staje się problemem?

 

Kiedy powinniśmy się martwić moczeniem nocnym dziecka?

 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej, czasowej odpowiedzi. Przyjmuje się jednak, że między 3 a 4 rokiem życia dziecko powinno opanować tę umiejętność. Początkowo jest to niepokojący problem dla rodziców, zwłaszcza jeśli zaczynają porównywać swoje dziecko z równolatkami.

 

Następnie staje się to problematyczne dla dziecka. Podczas przebywania w gronie rówieśników dochodzi do rywalizacji
i chwalenia się swoimi osiągnięciami, np. „Ja już nie sikam do pieluchy”. Dzieci poddawane są presji rówieśniczej i pojawia się u nich poczucie wstydu, tym bardziej, że moczenie się w 5 roku życia nie jest społecznie akceptowane.

 

 

Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

 

Po pierwsze - zależy to od płci dziecka. Dziewczynki znacznie wcześniej niż chłopcy opanowują umiejętność kontroli swoich potrzeb fizjologicznych. Po drugie - może to wynikać z niedojrzałości pęcherza moczowego, przez co dziecko ma utrudnioną kontrolę nad nim, szczególnie w nocy. Po trzecie - może wynikać z niedojrzałości faz snu, nie są jeszcze rozwinięte wzorce wybudzania się ze snu, aby świadomie dziecko udało się z potrzebą do toalety. Potrzebuje ono wtedy czasu na spokojny rozwój modelu faz snu oraz wsparcia i cierpliwości ze strony rodziców. Po czwarte, niektóre dzieci mogą mieć kłopoty z wydzielaniem zwiększonej ilości hormonu ADH, którego zadaniem jest ograniczanie objętości  wytwarzanego moczu. Inną przyczyną moczenia się dziecka może być silny stres np. wywołany przeprowadzką, pójściem do nowego przedszkola itp.

 

 

 

 

 

Co zrobić jeśli moczenie utrzymuje się u dziecka?

 

Jeżeli moczenie utrzymuje się u dziewczynek powyżej piątego, a u chłopców szóstego roku życia lub nastąpił nawrót tego zjawiska po upływie sześciu miesięcznego okresu nie moczenia się, to należałoby udać się na badania w celu wykluczenia infekcji, cukrzycy bądź innych przyczyn medycznych. Jeżeli badania nic nie wykażą dobrze jest udać się do psychiatry dziecięcego lub psychologa.

 

Warto również zapoznać się z poniższymi wskazówkami , które mogą stać się pomocne.

 

• nie należy poddawać dziecku presji, przez co może wzrosnąć u niego poczucie winy, poczucie porażki i zmniejszyć się poczucie samooceny,

• za zgodą dziecka (zanim my sami pójdziemy spać) dobrze jest wybudzić je, aby skorzystało z toalety (nie zanosimy go na rękach w tym celu),

• możemy również nastawić budzik, np. na godzinę 2.00, aby wykonać powyższą procedurę,

• warto udać się z dzieckiem na specjalne zakupy po nocniczek, bez presji w pozytywnej atmosferze. Można go dodatkowo przyozdobić, np. farbkami fluorescencyjnymi,

• dobrze jest także wspierać dziecko w ciągu dnia, chwalić za sukcesy, wzmacniać poczucie samodzielności i męskości,

• ważne jest nawiązanie relacji bliskości, szczególnie chłopca z ojcem, np. wspólne wycieczki, podczas których dziecko nauczy się męskich wzorców,

• można porozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach jakie wywołuje u niego presja, o jego niedojrzałym pęcherzu itd., ważne aby był to dialog,

 

i co bardzo istotne należy zburzyć mit , o tym że powyżej 5 lub 6 roku życia dziecko nie powinno się moczyć.

Zachęcamy do korzystania z powyższych wskazówek bądź w razie pytań do kontaktu z Nami.

 

 

                                                               

 

 

Ilona Kraśnicka

Psycholog, Terapeuta

 

 

 

 

 

18 grudnia 2019