#mediaINNI - co nas łączy?

O motywacji tworzenia kampanii #mediaINNI.

 

W szybkim skrócie, kiedy mówimy o izolacji społecznej i odwołujemy do jej definicji posiłkując się Wujkiem Google, otrzymujemy informację, że jest ona rozumiana jako "brak interakcji społecznych lub komunikacji z innymi ludźmi." 

Jednak osobiście uważamy, że określenie użyte przez Daniela Golemana* jako „subiektywne poczucie odcięcia od innych" lub jako "świadomość, że nie ma się do kogo zwrócić”, jest definicją o wiele bardziej konkretną i trafną. 

 

Powyższe przesłanie podążało za nami cały czas, zaś okres pandemii wydawał się czymś, co idealnie obrazuje całą sytuację. Początkowo kiedy zaczęliśmy myśleć o stworzeniu kampanii społecznej, szukaliśmy punktu zaczepienia, czegoś co w prosty ale i trafny sposób mogłoby przybliżyć Wam naszą ideę. Główną myśl, której celem było przypomnienie każdemu z nas, że dystans społeczny jest czymś nieprzyjemnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób, które są niepełnosprawne i borykają się z tą izolacją na co dzień.

 

Przyznajemy, temat nie był prosty. Pandemia COVID-19 w dalszym ciągu nas dotyczy, każdy z nas odczuwa jej skutki na swój sposób, ale również każdego dnia walczy i wierzy, że sytuacja wkrótce się unormuje. Dotknęliśmy aktualnego problemu, ponieważ każdy z nas poczuł "izolację" na własnej skórze. Izolację która wcześniej dotyczyła tylko jednostek wykluczonych, a o której słyszeliśmy w miejscu pracy, przy projektach lub podczas wydarzeń, które dotyczyły naszych Fundacyjnych działań.

 

Dlatego tak bardzo zależało nam na pokazaniu, że osoby niepełnosprawne w swojej sytuacji życiowej, stale przebywały na kwarantannie społecznej, jeszcze na długo przed restrykcjami związanymi z pandemią.

 

 

Czy wykluczenie społeczne może wpływać na komfort życia?

 

Wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana osoba nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli społeczeństwa, a ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduje się poza kontrolą wykluczonej jednostki.  Wykluczenie jest zjawiskiem wielowymiarowym, co w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym. Następuje ono w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji lub ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.

 

Co więcej, wykluczenie społeczne może prowadzić do istotnych ograniczeń wykonania w dziedzinie stosunków towarzyskich oraz w życiu społecznym, towarzyskim i obywatelskim. Zaangażowanie jego jest ograniczone z powodu negatywnych postaw ludzi z jego otoczenia.

 

 

 

 

Nie bądźmy negatywni, dbajmy o siebie nawzajem!

 

Izolacja społeczna dotyka wiele osób z problemami zdrowotnymi. Długotrwałe narażenie na izolację społeczną może mieć poważne skutki emocjonalne i fizyczne, wpływać na poziom stresu, sen oraz zachowania społeczne, co potwierdzają badania dwóch psychologów z  Uniwersytetu w Chicago Louisa Hawkleya i Johna Cacioppo. Dowiedli oni, że samotne osoby w średnim wieku cierpią na przewlekły stres, nawet jeśli przyznają się do takiej samej liczby stresujących wydarzeń w życiu co osoby, które mają wielu przyjaciół. 

 

Bariery społeczne utrudniają ludziom aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie traktujmy niepełnosprawności jako kary, nie izolujmy się od niej. Niepełnosprawność nie może być postrzegana jako piętno społeczne. Każdy z nas jest inny, ale wartościowy na swój sposób - nie ma dwóch takich samych osób. Niepełnosprawność nie określa, a charakteryzuje

daną osobę, tak jak wszystkich charakteryzuje ubiór, podejście do życia, kolor włosów, osobowość lub sprawność fizyczna.

 

* - Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2009

 

 

Kampania społeczna realizowana w ramach projektu #mediaINNI mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków

PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

16 listopada 2020