#mediaINNI - razem możemy więcej!

Kontakt, jako wartość w relacjach społecznych

 

Dobrze wiemy, że o jakości naszego życia w dużej mierze decydują relacje, jakie budujemy z innymi ludźmi. Dzięki nimi znajdujemy motywację, czerpiemy radość z chwili lub czujemy się wypełnieni pozytywną energią, która pozwala nam na działanie. Dzielenie się sukcesami, nabycie zdolności do negocjacji, rozwiązywania problemów czy współpraca z innymi lub (w chwili słabości) oparcie w bliskiej nam osobie są niezwykle ważnymi czynnikami w życiu każdego z nas. 

 

Kontakt z drugą osobą jest wyzwalaczem wszystkiego, co fundamentalne w naszym życiu. Każdy z nas potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, to niesamowity wyzwalacz życiowego spełnienia oraz gwarant zdrowia psychicznego. Pragnienie bycia akceptowanym, bezpiecznym, poczucie przynależności i zrozumienie własnych emocji, to nie tylko dbanie o samego siebie, ale i możliwość rozwijania własnego potencjału. Potencjału, który nie tylko przyda się w relacji z dziećmi, z mężem/żoną, teściami, dziadkami, ale również szefem, współpracownikiem jak i sąsiadem czy ekspedientką w osiedlowym sklepie.

 

 

Dlaczego warto dostrzegać innych?

 

Dbając o kontakt i więzi z drugim człowiekiem z ewolucyjnego punktu widzenia, dbamy o nasz świat, nas samych - rozwój, bezpieczeństwo i możliwość nabywania wiedzy lub przekazywania tradycji. Przychodzimy na świat z ciekawością jego odkrywania i eksplorowania, ale w dalszym ciągu dążąc do tego, aby tymi zasobami móc podzielić się z innymi. Kontakt z drugim człowiekiem to także biologicznie uwarunkowana potrzeba więzi, która zapewnia nam zdrową (długą) jakość życia, dobrostan psychiczny, ale i poczucie szczęścia.

 

Osoby niepełnosprawne potrzebują tak samo kontaktu jak osoby pełnosprawne. Akceptacji środowiska, bycie kochanym oraz możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, przyczynia się do dłuższego i bardziej szczęśliwego życia niż u osób, które tej więzi nie doświadczyły. 

 

 

 

 

Nie unikajmy, ani nie wykluczajmy osób z niepełnosprawnościami. Nawet pomimo sytuacji spowodowanej COVID-19, to jakakolwiek chęć kontaktu jest tym bardziej na wagę złota. W dobie szerokiej dostępności do Internetu, możliwość utrzymywania kontaktu drogą telefoniczną i mailową może stanowić alternatywę formy komunikacji z drugim człowiekiem - dbając nie tylko o swoje zdrowie, ale i drugiej osoby.

 

 

Otwórzmy się na innych!

 

Nasza kampania społeczna, to nic innego jak zachęcenie do otwartości na kontakt z osobą niepełnosprawną.  Zauważenie, zrozumienie potrzeb czy akceptacja są bardzo ważnymi aspektami w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku, ponieważ wyrównują ich szanse życiowe. Osoby niepełnosprawne chcą być szanowanymi pracownikami, równoprawnymi klientami, chcą czuć się akceptowane w najbliższym środowisku.

 

Niepełnosprawność nie wyklucza z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, twórzmy więc im nowe możliwości, pozwalajmy się spełniać zawodowo, uczestniczyć w zawodach sportowych, wykazać talentem artystycznym, a także umożliwić wyjście do kina, teatru lub parku.

 

Dlatego otwórzmy się na osoby niepełnosprawne, nie izolujmy ich. Nie traktujmy niepełnosprawności jako kary, nie izolujmy się od niej. Niepełnosprawność nie może być postrzegana jako piętno społeczne. Każdy z nas jest inny, ale wartościowy na swój sposób.

 

 

Kampania społeczna realizowana w ramach projektu #mediaINNI mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków

PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

01 grudnia 2020