#mediaINNI tworzą wszyscy!

Dlaczego podjęliśmy ten temat?

 

Kwarantanna jest aktualnie częścią życia większości społeczeństwa, jednakże każdy z nas wierzy, że jest ona czymś przejściowym, co wkrótce się zakończy. Jesteśmy pełni nadziei, że niebawem powrócimy do naszego normalnego funkcjonowania. Mimo wszystko, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że część z nas zmaga się z tego typu wykluczeniem społecznym na co dzień, jest to znaczny fragment ich życia.

 

Izolacja to dla niektórych codzienność.

 

Niepełnosprawność to jedynie jeden z problemów. Stereotypy i pogorszenie się samopoczucia osób niepełnosprawnych nie ułatwiają im nawiązywania relacji. 

 

 

Czym są #mediaINNI?

 

#mediaINNI, to nic innego jak kampania społeczna poprzez którą chcemy zwrócić uwagę, na problem izolacji i podkreślić to, że każdy człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje drugiej osoby, aby uczyć się, rozwijać i prawidłowo funkcjonować. Co więcej, każdy ma prawo do poczucia wspólnoty, a izolacja i dystans to niestety codzienność dla wielu osób, które zmagają się z niepełnosprawnościami.

 

Ponadto pragniemy podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie problemów z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne przez porównanie ich sytuacji życiowej do elementów restrykcji spowodowanych sytuacją pandemii COVID-19. Zauważmy, że osoby niepełnosprawne przebywały na kwarantannie na długo przed znaną nam obecnie sytuacją na świecie.

 

 

 

 

Niepełnosprawność nie jest barierą!

 

Praca z osobami niepełnosprawnymi to nie tylko chęć zwiększenia ich aktywności zawodowej czy niesienie pomocy, ale także rozmowy, dyskusje na różne tematy i przede wszystkim rozwiewanie wątpliwości rodzących się w każdym z nas. Dzięki temu, oczywistym było dla nas, że temat który podjęliśmy w kampanii jest nie tylko naszą obserwacją, ale i głosem osób, których izolacja i dystans dotyka najbardziej.

 

Ponadto! Poszliśmy o krok dalej i uznaliśmy, że najbardziej wspaniałe byłoby to, gdyby nasi uczestnicy nie tylko byli głosem w tej kampanii, ale również tworzyliby ją od podstaw - jako zespół kreatywny.

 

 

Niepełnosprawność nie jest barierą, dlatego #mediaINNI tworzą wszyscy. 

 

Przede wszystkim uczymy innego spojrzenia na problemy każdego z nas, ale nie zapominamy o tym, że pragniemy przekazać wiedzę - media są dla wszystkich, a celem warsztatów jest zrozumienie ich, oswojenie się z różnymi tematami, które tego aspektu dotyczą.

 

Uzyskanie większej swobody w zrozumieniu tego czym są media społecznościowe (jak to wszystko tak naprawdę działa czy jakie są cechy kampanii społecznych), pozwoli na oswojenie się z tematem i zmniejszenie dystansu jaki odczuwają nasi uczestnicy lub zgłębienie tematu do którego wcześniej nie mieli dostępu.

 

Dlatego przez kilka tygodni uczestnicy #mediaINNI uczyli się projektować kampanię społeczną, opanować zarządzanie mediami społecznościowymi, ale również pod naszym okiem przeanalizowali  ważne kwestie - by lepiej je zrozumieć, omówić i przekazać dalej. W końcu celem każdej kampanii jest wzrost świadomości!

 

 

 

Każdy pragnie być aktywną częścią społeczeństwa.

 

Dla nas ważne jest to, aby poprzez kampanię zmienić podejście i zaaktywizować tę część społeczeństwa, która jest najczęściej dystansowana od reszty. Osoby niepełnosprawne chcą być szanowanymi pracownikami, równoprawnymi klientami, chcą czuć się akceptowane w najbliższym środowisku.

 

Pamiętajmy, że ich potrzeby, marzenia i oczekiwania wcale nie różnią się od naszych. To właśnie tej grupie najczęściej towarzyszy poczucie bezużyteczności, podobnie jak pragnienie bycia potrzebnym innym. Izolacja społeczna osób niepełnosprawnych nie musi być koniecznością.

 

 

Kampania społeczna realizowana w ramach projektu #mediaINNI mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków

PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

11 listopada 2020