Obywatel.IT - zapytanie na instruktora - Gmina Strzeleczki

Zapraszamy do składania ofert

 

Fundacja Kocham Swoje Życie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z zakresu informatyki w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Strzeleczki.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  • przeprowadzeniu łącznie 60 godzin szkoleniowych dla mieszkańców Gminy Strzeleczki

  • Miejsce realizacji projektu: Urząd Gminy Strzeleczki

  • Zakres:  1 z 7 modułów – szkolenie 12h w systemie 2x 6h lub 3x 4h w grupie do 12 osób

  • Termin: od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

  •  

Wymagania:

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 50h szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat)

  • Ukończony kurs na instruktora projektu przeprowadzony przez Fundację Instytut Pracy i Edukacji

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kochamswojezycie.pl 

lub poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Kocham Swoje Życie, ul. Biskupa Nankera 195, 41-949 Piekary Śląskie

do dnia 15.09.2018 r.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Mateusz Smołucha,

Koordynator projektu oraz Karolina Sura, Prezes Zarządu Fundacji.

Telefon kontaktowy: 883 913 121

 

więcej informacji na:

http://www.kochamswojezycie.pl/obywatel-it/ lub https://www.obywatel-it.com/

 

 

01 września 2018