#prawoMOCNI - Twój głos samorzecznictwa!

Razem dążymy do usamodzielnienia i zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych. Bo głęboko wierzymy, że każdy z nas zasługuje na samodzielne i dorosłe życie. Pamiętajcie, razem możemy więcej!

 

 

Jaki jest cel projektu?

 

Celem projektu #prawoMOCNI jest wspieranie i edukowanie osób niepełnosprawnych z zakresu ich praw i obowiązków. Poprzez wzmacnianie samodzielności, podnoszenie wiedzy i umiejętności społecznych. Projekt również zakłada objęcie edukacją rodziców oraz opiekunów naszych uczestników.

 

 

Dla kogo są #prawoMOCNI?

 

Projekt #prawoMOCNI przeznaczony jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy zamieszkują powiat kędzierzyńsko-kozielski. Obejmuje on edukacją ponad 30 osób niepełnosprawnych oraz 30 opiekunów, co daje nam liczbę 65 wyszkolonych osób!

 

 

• Uczestnicy niepełnosprawni:

 • Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy,
 • Uczniowie szkoły specjalnej. 

 

Włączenie do projektu rodziców i opiekunów jest niezbędne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy chorobą psychiczną lub spektrum autyzmu. Nowe umiejętności i nawyki możemy wypracować, tylko poprzez wspólną pracę!

 

 

Co oferuje projekt?

 

#prawoMOCNI, to nie tylko walor edukacyjny dla naszych uczestników czy materiały i metodologia pracy dla każdego z nas. To przede wszystkim konieczność wspierania i uświadamiania, że osoby niepełnosprawne mają prawo do podmiotowego, niezależnego życia. 

 

O czym będą warsztaty?

 

Poruszymy tematy związane z najczęstszymi problemami jakie spotykają na co dzień osoby niepełnosprawne. Planujemy podczas cyklu 40 godzin warsztatów przybliżyć Wam takie tematy jak:

 

 • Rodzina, najbliżsi - uczucia, przemoc, jak się chronić,

 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji,

 • Kontakt z podstawowymi instytucjami,

 • Sprawy konsumenckie,

 • Prawo karne, trudne sytuacje, policja i sąd,

 • Internet i bezpieczeństwo cyfrowe,

 • Jestem pracownikiem, prawo pracy, obowiązki pracownika,

 • Pieniądze, budżet domowy, oszczędzanie,

 • Hobby i zainteresowania - możliwości i zagrożenia,

 • Śmierć - aspekty emocjonalne i prawne,

 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych,

 • Self-prezentacja.

 

Co ważniejsze:

 • Osiągnięte przez nas rezultaty i efekty projektu zostaną zebrane w rekomendacjach, udostępnione jako materiały do pobrania na naszej stronie, ale również zostaną przekazane lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego, by każdy mógł skorzystać z darmowej wiedzy! 

 

 

 

 

 

Co zaplanowaliśmy?

 

 

Naszym najważniejszym celem jest wzrost znajomości prawa u osób niepełnosprawnych, dlatego też założyliśmy szereg działań, które mają nam w tym celu pomóc. W główniej mierze zamierzamy ten cel osiągnąć dzięki szkoleniom stacjonarnym i wspólnym wyjściom terenowym.

 

Ponadto w skład projektu wchodzą:

 

 • Konsultacje ze specjalistami 

 • Szkolenia dla personelu 

 • Wideokonferencja

 • Kampania społeczna 

 • Materiały merytoryczne i katalog dobrych praktyk

 • Rekomendacje 

 • Raport z ewaluacji projektu

 

Dla opiekunów przewidzieliśmy szkolenia z tych samych tematów, tak by również oni posiadali wiedzę, dzięki której sytuacje prawne staną się łatwe do rozwiązania. Dla nich zarezerwowaliśmy 10 godzin pokaźnej dawki wiedzy.

 

 

Chciałbyś wiedzieć więcej?

 

Zapraszamy cię do naszej Prawomocnej strony!

#prawoMOCNI

prawomocni.kochamswojezycie.pl

 

Możesz również śledzić nasz profil na Facebooku!

Gdzie pokrótce dzielimy się dotychczasowymi osiągnięciami w ramach projektu.

 

Facebook

FundacjaKochamSwojeZycie

 

 

Dzięki komu realizujemy projekt?

 

 

 

Projekt #prawoMOCNI realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz materiały niezbędne do kampanii promocyjnej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 25 000,00 EUR. Dzięki temu możemy relacjonować wydarzenia, wrzucać materiały w dobrej jakości oraz udostępnić Wam stronę WWW z darmowymi materiałami, które tworzone były na rzecz projektu. 

 

 

 

 

08 marca 2022