RODO a funkcjonowanie stowarzyszeń? – Konferencja

Fundacja Kocham Swoje Życie oraz Urząd Miasta w Piekarach Śląskich zapraszają przedstawicieli piekarskich stowarzyszeń na konferencję poświęconą zmianom wynikającym z wchodzącego w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spotkanie odbędzie się w piątek, 18 maja, w siedzibie Piekarskiego Centrum Usług Społecznych.

 

Wchodzące z dniem 25 maja nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych bardzo często są przedmiotem pytań ze strony mieszkańców. Tematyką RODO zainteresowani są zwłaszcza ci, którzy aktywnie chcą uczestniczyć w życiu publicznym. Nowe zapisy w wielu przypadkach regulować będą również działalność stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta, gdyż także one często przetwarzają dane osobowe podlegające ochronie.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Miasta Piekary Śląskie wraz z Fundacją Kocham Swoje Życie organizują konferencję poświęconą tematyce zmian wynikających z wchodzącego w życie rozporządzenia,
na którą serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta.

 

Konferencja odbędzie się:

  • w piątek, 18 maja, w Piekarskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23.

  • Początek konferencji zaplanowano na godzinę 10.00, a jej zakończenie na godzinę 14.00.

 

Spotkanie to kierowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność społeczną na terenie naszego miasta,
w ramach której istnieje konieczność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 

Podczas konferencji zostaną omówione:

  • zmiany wynikające z wchodzących w życie, nowych przepisów,

  • problematyka związana z realizacją programów i projektów kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w kontekście ochrony danych osobowych)

  • obowiązki organizacji pozarządowej jako administratora danych osobowych.

 

Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja, w której trakcie wyjaśnione zostaną najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu opisywanych regulacji.

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

11 maja 2018