Rynek pracy osób niepełnosprawnych

Czym jest chroniony rynek pracy?

 

Chroniony rynek pracy, to najkrócej - możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Powyższe określenie najczęściej używane jest przez specjalne zakłady pracy, które gwarantują właśnie miejsca pracy

dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Zakład pracy chronionej

 

Jedną z możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest tak zwane: zatrudnienie chronione. Polega ono na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w warunkach dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych i ograniczonych zdolności do pracy. Jako, że osoby niepełnosprawne mają niższą wydajność pracy w porównaniu z osobami pełnosprawnymi, to odnalezienie lub utrzymanie im się na rynku pracy może być niemożliwe.

 

Zatrudnienie chronione może przyjąć następujące formy:

  • zakłady aktywności zawodowej,
  • zakłady pracy chronionej,
  • spółdzielnie inwalidów.

 

Formy tej pracy zapewniają osobom niepełnosprawnym stabilne zatrudnienie, a dzięki funduszom przeznaczonym na ich rehabilitacje – opiekę medyczną oraz rehabilitacje zdrowotną i społeczną.

 

 

 

 

Zakład aktywności zawodowej?

 

Stosunkowo nową formą zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zakłady aktywności zawodowej.

 

W Polsce pierwszy zakład tego typu powstał w 2000 roku w województwie zachodniopomorskim. W większości
te zakłady mają charakter wytwórczy bądź usługowy. Natomiast do najczęściej proponowanych usług należą usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zielonych, usługi poligraficzne czy działalność gastronomiczna.

 

   

                                                               

 

 

Ilona Kraśnicka

Psycholog, Terapeuta

 

 

 

 

 

04 października 2019