"Użyteczni!" - nowy projekt

Użyteczni!

 

Zamierzeniem projektu jest zorganizowanie grupy niepełnosprawnych osób, które będą miały za zadanie:

  1. wykonywanie prostych prac ogrodniczo-porządkowych (utrzymywanie czystości terenów zielonych)

  2. udzielania wsparcia pensjonariuszom Domu Opieki w Jakubowicach polegającym na pełnieniu funkcji osoby towarzyszącej w tym prowadzenie rozmów, towarzyszeniu w spacerach, wspólna lektura udział w grach towarzyskich

  3. udział osób niepełnosprawnych w wycieczce w charakterze asystentów osób starszych

 

 

Projekt skierowany jest do ok. 15 niepełnosprawnych mieszkańców wsi oraz małych miejscowości z terenu:

a) powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykluczeniem Gminy Kędzierzyn-Koźle

b) powiatu Głubczyckiego.

 

 

Powszechne doświadczenia wskazują, że osoby niepełnosprawne nie mają zbyt wielu okazji by w przyjaznych warunkach nabyć praktyki w obszarze działań prospołecznych. W zamyśle projektu uczestnicy mają nabyć konkretne umiejętności w zakresie utrzymania zieleni ponadto nauczą się udzielać wsparcia osobom starszym. Dojdzie tym samym do odwrócenia ról kiedy to osoby niepełnosprawne będą aktywne, pomocne i tym samym nastąpi zacieranie się stereotypów, wedle których osoba niepełnosprawna jest jedynie biernym odbiorcą pomocy i obciążeniem dla społeczności lokalnej.

 

Uczestnicy mają zobaczyć się w innym świetle i zwiększyć poczucie swojej wartości. Co w konsekwencji przełoży się na ich lepsze funkcjonowanie w rodzinie
i najbliższym otoczeniu Tym samym poprawie powinny ulec ich perspektywy życiowe.

 

 

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

 

Zapisy: kontakt@kochamswojezycie.pl,

tel. 661 214 177 lub 883 913 121

 

26 kwietnia 2019